Inbjudan månadsmöte

Måndag 240415
Klockan 1600
Furudal fd. kommunhuset

Agendan för dagens möte är förutom tradionella aktiviteter.
En diskussion kring ämnet, SPF-Orebygdens fortlevande ska föreningen överleva efter 2024.
Bakgrunden till diskussionen är det sviktande intresset för att, vara med och ta ansvar/medverka kring de arrangemang som föreningen erbjuder.
Ledamöter från SPF Dalarna kommer att medverka i diskussionerna.

Musikunderhållning av och med, Tommy Gunnars

- Kaffe och macka
- Lotterier
- Bingo
 
Hjärtligt välkomna styrelsen