Föreningen

Styrelsemöten

 • Information om tid och plats. Sammanfattning av styrelsemöten.

Verksamhetsplan

 • Verksamhetsplan för 2019

Årsmöteshandlingar

 • Dokument inför/efter årsmöten.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferenser och möten

 • Rapporter från konferenser, kurser, mässor, mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Folkhälsa / Friskvård

 • Information om SPF Seniorerna arbete för hur äldre ska hålla sig friska.

Gårdsråd

 •  Bl.a Protokoll och minnesanteckningar.

Hörselombud

 • Länkar med information om hjälpmedel, mm

KPR - Kommunala Pensionärsrådet

 • Information om och från KPR.

RPR - Regionens Pensionärsråd

 • Information om och från RPR.

Patientråd

 • Information från Vårdcentralen

Trafikombud

 • Information från våra trafikombud