Lyckåbladet

Lyckåbladet utges av SPF Seniorerna Lyckå. Tidningen utkommer med 4 nummer per år, april, juni, oktober och december. Juni- och decembernumret skickas ut till alla medlemmar, då tillsammans med programmet för kommande halvår. Övriga tidningsnummer utdelas på föreningens månadsmöten och i vår föreningslokal på AWA-vägen 11 i Lyckeby.