Funktionärer i föreningen


Medlemsregisteransvarig CU 

Berit Lenberg (huvudansvarig)
Tel +46 70 593 45 36
E-post: berit.lenberg@gmail.com

Lennart Abramsson 
Tel. +46 70 970 00 72                                      
E-post: abramsson.lennart@gmail.com
---------------------------------------------------

Trafiksäkerhetsombud

Bo Lenberg
Tel: +46 070 665 14 01
E-post: bosse.lenberg@gmail.com
---------------------------------------------------

Lotterigrupp

Janeth Berg (samordnare)
Tel: +46 73 822 44 65
E-post: janethberg41@gmail.com

Inga-Lill Stenèr
Tel: +46 70 817 62 98
E-post: ingalill.stener45@gmail.com
---------------------------------------------------

Studieledare

Doris Olsson
Tel: +46 72 322 04 42
---------------------------------------------------

Tematräffar

Doris Olsson
Tel: +46 455 204 42
---------------------------------------------------

Föreningslokalen AWA-vägen

Berit Månsson
Tel: +46 70 932 08 80
E-post: berit.evert@gmail.com

Evert Månsson
Tel: +46 70 832 06 66
E-post: berit.evert@gmail.com
---------------------------------------------------

Resegrupp

Margaretha Carlemalm
Tel: +46 70 580 14 28
E-post: margarethac79@gmail.com

Mari-Ann Johnsson
Tel: +46 70 280 91 40
E-post: majohnsson50@gmail.com

Ann-Catrine Lindgren
Tel: +46 70 818 58 77
E--post: ankielindgren@icloud.com
---------------------------------------------------

Friskvård och motion

Janeth Berg
Tel: +46 73 822 44 65
E-post: janethberg41@gmail.com
---------------------------------------------------

Festfixare

Doris Olsson (samordnare)
Tel: +46 455 204 42

Inga-Lill Stenèr
Tel: +46 70 817 62 98
E-post: ingalill.stener45@gmail.com

Evy Pettersson
Tel: +46 73 324 46 15
E-post: evy.pettersson45@gmail.com
---------------------------------------------------

Samrådsgruppen

Ordinarie
Birgitta Gamelius
Tel +46 70 838 11 81
E-post: birgitta@gamelius.com

Ersättare
Berit Månsson
Tel. +46 70 932 08 80
E-post: berit.evert@gmail.com
---------------------------------------------------

Webbredaktör

Bertil Martinsson
Tel: +46 73 322 08 20
E-post: bertil.martinsson@gmail.com
---------------------------------------------------

Revisorer

Gudrun Johansson
Tel. +46 70 574 09 33
E-post: gudrun42@telia.com 

Inga-Lill Larsson
Tel. +46 70 860 57 17
E-post: arnefors@gmail.com

Ersättare
Mari-Ann Johnsson
Tel: +46 70 280 91 40
E-post: majohnsson50@gmail.com
---------------------------------------------------

Valberedning

Styrelsen gemensamt

Sammankallande
Birgitta Gamelius
Tel: +46 70 838 11 81
E-post: birgitta@gamelius.com
----------------------------------------------------