Lappteknik

Deltagarna skapar olika alster både för prydnad och praktisk användning. Det kan bli väskor, kuddar, dukar med mera. Kreativiteten flödar under gemensam och glad samvaro. Den sociala delen är även en viktig ingrediens. Bilderna visar en del av deltagarnas fina arbeten, varav några kommer att smycka föreningslokalen i Lyckeby.