Besök brandstationen 2019-02-18

Lennart Paulrud ordnande ett intressant studiebesök på vår nya fina brandstation. Insatsledare Kent Hoff berättade för en intresserad skara hur brandförsvaret fungerar på Räddningstjänsten Östra Blekinge. Därefter fick vi göra besök i deras lokaler och provsitta brandbilarna.

  • Kent Hoff visar alla finesser på brandbilen för en intresserad publik
  • Nyutbildade Brandmän! Ser nöjda ut - pojkdröm?
  • Det gäller att hålla koll på sina kläder när man ska vara ute om 45 sekunder
  • Passar bra med en fika efter studiebesöket
  • Kent Hoff visar alla finesser på brandbilen för en intresserad publik
  • Nyutbildade Brandmän! Ser nöjda ut - pojkdröm?
  • Det gäller att hålla koll på sina kläder när man ska vara ute om 45 sekunder
  • Passar bra med en fika efter studiebesöket