Månadsmöten/Café

program för månadsmöten, Caféer o PUB våren 2020 . Plats är Ängsgården om inget annat meddelats.
                     
Kom ihåg att för varje ny medlem ni rekryterar under 2020 bjuder vi på vårt Julbord eller så kan ni erhålla pengar/presentkort för motsvarande belopp på 190 kr.
OBS! OBS!
ÄNGSGÅRDEN HAR MEDDELATAT ATT KOMMUNEN HAR BESLUTAT ATT
FÖRBJUDA BESÖK ELLER ANDRA AKTIVITETER I DERAS LOKALER PGA
CORONAVIRUSET.
DETTA INNEBÄR ATT VI SPF MJÖLKUDDEN INSTÄLLER ALLA AKTIVITETER SOM
NORMALT SKER I ÄNGSGÅRDEN.
JAG ÅTERKOMMER NÄR VI FÅR TILLGÅNG TILL LOKALERNA IGEN.

STYRELSEN
KENTH NILSSON

MÅNADSMÖTEN MÅNDAGAR KL. 13.00

PROGRAM FÖR MÅNADSMÖTEN, CAFÉER OCH PUB VÅREN 2020.pdf