Lokala förmåner

Rabatter och förmåner förutom t.ex. subventionerade lokala resor och aktiviteter, för oss som pensionär och medlem i SPF Mjölkudden. Väl värda att tänka på!