Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Carlenius

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Kenth Nilsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Personbilden är ej tillgänglig.

Monica Gustafsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation, Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Hällgren

Resor, Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Maj-Britt Jonsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Kjell Lindgren

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegerd Olofsson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Håkan Blomqvist

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Annika Vikström

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars Sundström

Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Nils-Göran Nordin

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig