Kontakta oss.

Curt Andersson

Revisor

Lars Forsell

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Monica Gustafsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Kenth Nilsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Nils-Göran Nordin

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Lars Hällgren

Resor

Maj-Britt Jonsson

Revisor

Barbro Larsson

Valberedning

Maila Nilsson

Valberedning ordförande

Ingegerd Olofsson

Valberedning