Om föreningen

Välkommen till SPF Mjölkudden

SPF Mjölkudden är en av Luleås Stadsdelsföreningar och vårt upptagningsområde omfattar Mjölkudden/Notviken, Porsön, Kallkällan, Björksgatan och Kronan. Vi har även glädjen att inräkna medlemmar från andra delar av Luleå. Vi hälsar alla välkomna. Vår förening har idag mer än 400 medlemmar men vår förhoppning är att vi skall bli ännu fler efter våra nya förutsättningar. Vi träffas flera gånger per månad vid våra månadsmöten, caféaftnar och pubkvällar. Juni och juli njuter vi av sommaren och december förbereder vi julen frånsett att vi äter ett julbord. Vi har en omfattande studieverksamhet med mycket varierande innehåll och vi anordnar ett flertal resor/utflykter per år. Som medlem får du löpande tidningen Veteranen, mycket innehållsrik, men även ett månadsbrev med information från vår förening om vad som hänt den senaste månaden och vad som kommer att hända den närmaste framtiden. Ett flertal förmåner ingår även i ditt medlemskap. Som medlem får du löpande viktig information om våra rättigheter och skyldigheter som pensionär men dessutom om vad som händer i vårt samarbete med Luleå Kommun. Kanske det viktigaste av allt är att du kommer in i en gemenskap där du känner samhörighet under trivsamma och informativa förhållanden där du blir väl omhändertagen av oss som redan är medlemmar. Är du intresserad av sång är du välkommen att medverka i vår kör. Kenth Nilsson Ordförande.