Rapport / Månadsmöten / Café / Pub

Café med modevisning.
Ordföranden Kent Nilsson hälsade medlemmar och Seniorshops representant Sara Darehed välkommen. Coronavirusets utbrott innebar att mannekänguppvisningen med SPF Mjölkudden inte blev samma populära tillställning som den brukar vara tidigare säsonger. Seniorshop visade senaste vår och sommarmodet anpassat till oss medelålders plus. Mannekänger var medlemmar från SPF Mjölkudden (se bilden).
Med starka färger och aktuella snitt presenterades kombinationer lämpliga för kommande sommaraktiviteter. Vi kan se framemot snygga kläder för oss medelålders plus inför våren och sommarperioden.
   
Maila Nilsson, Leif Bohman, Karin Åberg, Gunilla Forsell, Monica Gustavsson, Stig-Ola Edbom och Sara Darehed som representerar Seniorshop.
____________________________________________________________________________
SPF Mjölkudden Årsmöte
Till årsmötet hade 90-talet medlemmar anslutit sig. Mötet inleddes med att Ordföranden Kent
Nilsson hälsade medlemmarna välkommen och därefter genomfördes en parentation över avlidna under år 2019. Parentationen inleddes med att kören Chorus Elina sjöng en sång under ledning av Ida Bo-Sturesdotter Eriksson. Därefter hedrades de bortgångna medlemmarna med en tyst minut och Gunilla Forsell läste en dikt av Lars Berghagen "Kärlek och saknad". Parentationen avslutades med att kören sjöng ännu en sång. Efter parentationen sjöng vår kör yterliggare ett flertal sånger som uppskattades mycket.

Årsmötet för år 2020 öppnades med att välja Leif Bohman till mötesordförande och Marianne
Norblad till sekreterare, vilka tackade för förtroendet. Av verksamhetsberättelsen för 2019 framgick att föreningen ökat medlemsantalet, bedrivit en omfattande verksamhet som ex. vis månadsmöten, caféer och pub samt studieverksamhet, studiebesök, friskvård och resor.

Årsbokslut för 2019
redovisades och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. Därefter presenterades Budgeten för 2020 och medlemsavgiften förblev oförändrad. Omval av ordföranden under kommande år blev Kent Nilsson och styrelse utökades med två nya ledamöter.
Totalt arbetar 40 medlemmar i föreningen med allehanda uppgifter.
Mötet avslutades med att lotteri, samtidigt som medlemmarna bjöds på kaffe och kaka. Kent N
tackade för förtroendet att leda SPF Mjölkudden under 2020.
____________________________________________________________________________
Månadsmöte 27/1 2020
         
Säsongens första möte inleddes med en fullsatt Mjölkuddsgård där ca 80 medlemmar deltog. I programmet ingick kören Chorus Elina under ledning av Jonas Wasserman. En kör som initierades en gång i tiden av föreningens legendar och programmets kåsör Torsten Åhlander. Kören inledde programmet med en rad välkända melodier varav "Drömmen om Elin" var speciellt dedicerad till Torsten .

Torsten kåserade därefter om en resa " 48 timmar på Svalbard" som han har genomfört tillsammans med sin son. Resan gick över Stockholm-Oslo-Tromsö och avslutades på Svalbard. Han berättade om levnadsförhållanden som gäller på Svalbard och Spetsbergen. Turismen är huvudsysselsättning i området då kolgruvorna inte är aktiva. Han berättade också om att man var ständigt beväpnad för risken att möta isbjörnar var överhängande. Torsten visade vackra bilder som visade bl.a. på ett trädlöst Spetsbergen. Han avslutade med att berätta om en ide, att resa till Färöarna.

Därefter redogjorde Barbro som är föreningens samordnare av studiecirklar, teater och liknande aktiviteter för vårens aktuella program.
Mötet avslutades med lotteri och kaffe med kaka och ordförande som tackade för det fina deltagandet, medlemmarna tackade kören och föreläsarna med varma applåder.

____________________________________________________________________________
Norrbottens Lucia förgyller SPF Mjölkuddens jullunch.
     

    
SPF Mjölkuddens medlemmar förgylldes med en jullunch på Scandic Restaurang. Traditionsenligt besöks mötet av Norrbottens Lucia som iår hade besök av Lucia från Gran Canaria med lokal utstyrsel. Som tack till Lucia och Lions för framträdandet skänkte Mjölkuddens SPF ett bidrag till stöd för Cancerfonden vid Umeå Universitet.
Drygt 100 medlemmar mötte upp till ett digert julbord som startade med en fantastisk tallrik kallskuret med bland annat skinka, sill och lax, därefter serverades en buffé med traditionella varmrätter.
Ris alá Malta och kaffe med pepparkaka blev en värdig avslutning på ett fantastiskt julbord och därmed avslutning på höstens verksamhet. Styrelsen, genom ordföranden Kent Nilsson tackade dels funktionärerna som gjort mötena möjliga under säsongen och dels för det stora deltagandet i dagens luciafirande.
Mötet avslutades med att vi önskade varandra en riktig en god jul och ett gott nytt år.
___________________________________________________________________
Måndasmöte November 2019
  
SPF Seniorerna Mjölkudden genomförde sitt månadsmöte i slutet av november med att vår kör Chorus Elina underhöll oss. Inledningsvis framförde vår kör ett flertal sånger under ledning av Jonas Wasserman. De sjöng bl.a. "Det susar genom livets strid, mitt i vintern var det, Ljuset i advent och allsånger var Rudolf med röda mulen och Stilla natt. Kören avtackades av de 70-talet närvarande medlemmar genom många applåder.

Efter avslutad körsång informerade ordföranden om våren 2020-års programverksamhet där
i princip alla programpunkter för månadsmöten, caféer och pub är fastställda. Lucia kommer vi på sedvanligt sätt att genomföra på Scandic Hotell den 13/12 med Julbord och besök av Norrbottens Lucia med tärnor. Föreningen bjuder därefter alla i föreningen arbetande medlemmar och medlemmar som rekryterat nya medlemmar under året på nämnda Julbord som uppskattning för deras insatser.

Mötet avslutades med vårt lotteri med omtyckta vinster och kaffe med dopp varefter ordförande tackade de närvarande medlemmarna för deras närvaro.
______________________________________________________________________

SPF Seniorerna Sverige firar sitt 80-årsjubileum i år vilket SPF Mjölkkudden uppmärksammade vid sitt café fredag 2019-11-13.
  

I en nästan fullsatt Mjölkuddsgård firade vi jubiléet med ett digert program som inleddes med att ordföranden berättade bl.a. om kommande program och att SPF idag har nästan 270.000 medlemmar i hela landet. Därefter kom den glada Barbershopkören på besök och underhöll oss under 40 minuter med sin repertoar. Den 20-talet starka kören sjöng väl kända melodier ur det speciella Barbershopbiblioteket viket uppskattades mycket. Därefter bjöd SPF Mjölkudden sina medlemmar och gäster på jättegoda 80-årsbakelser med kaffe och Förbundets logo på.

Alexander Sandgren från Länsförsäkringar Norrbotten presenterade efter kaffet sig och LF:s produktportfölj. Han berättade om förmånliga försäkringsalternativ och hur LF Norrbotten är uppbyggt. Alexander informerade vidare om bl.a. deras Hem-, Villa-, Bil och Olycksfallförsäkring som passar oss äldre. LF har inga aktieägare utan de är ett ömsesidigt lokalt bolag där vi som kund är ägare och därför går en del av vinsterna tillbaka till kunderna genom bl.a. lägre premier.
Ordförande tackade slutligen för att så många deltog och medlemmarna gav Länsförsäkringarna och Barbershopkören varma applåder som tack för deras information och underhållningen. 

______________________________________________________________________
Månadsmöte 28/10 2019 LUMIRE
        

SPF Mjölkudden hade månadsmöte med drygt 70-talet medlemmar. Ordförande Kent Nilsson inledde med att välkomna medlemmarna och föredragshållaren. Speciellt välkomnade blev SPF Nederluleå.
Föreningen besöktes av vårt renhållningsbolag Lumire. Under rubriken "Var tar våra sopor vägen" berättade Lumires VD Erik Öhrling om sig själv och bolaget. Luleå Miljöresurs AB (Lumire) med mer än 100 årig verksamhet inom renhållningsbranschen ägs av Luleå kommun företag. Företaget omsätter idag 135 miljoner kronor och har 71 anställda År 1920 hade bolaget en verksamhetsomfattning av 30 kg sopor per person och 2017 omfattades sophämtningen av 437 kg per person. I fokus ligger nyttan och anpassningen till kundbehovet.
Ordföranden tackade för det stora deltagandet och det uppskattade Lumires föredragning av vd Erik och önskade honom lycka till sitt nya uppdrag som vd för Lulebo. Mötet avslutades med lottdragning och kaffe med kaka.
___________________________________________________________________
Modevisning 12/9 2019

  
Höstens mannekänguppvisning hos SPF Mjölkudden
Så var det dags för SPF Mjölkuddens mannekänguppvisning för seniorerna. Det var de egna medlemmarna som visade Senior Shopens mode. Zara Darehed representerade Senior Shop och presenterade en herr och damkollektion som är lämplig för oss medelålders+.
Det var ett 50-tal medlemmar som besökte uppvisningen för att se höstens och vinterns mode. Efter visningen kunde medlemmarna se och själv prova och även köpa ur den omfattande kollektionen som Zara hade med sig.
Mötet avslutades med en trevlig shopingronda och ordföranden tackade för att så många medlemmar deltog. Kaffe serverades med fikabröd.
_______________________________________________________________________
Höstupptakt 26/8 2019

  

SPF Seniorerna Mjölkudden genomförde sin höstupptakt med lunchbuffé och underhållning på Örnviks restaurang i Gäddvik måndag den 26/8. Förutom nämnda uppvaktade vi förutvarande ordföranden och föreningens enda hedersmedlem Torsten Åhlander till uppnådda 90 år.

Våra 85 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Kenth Nilsson som efter en kort information bjöd till bords till en fint uppdukad buffé med två varmrätter och stort grönsaksbord.
Efter lunchbuffen var avklarad sjöng och spelade trubaduren Kenneth Nordensky som framförde
många klassiker och andra välkända melodier. De lät som att en hel orkester ackompanjerade Kenneth som fick många applåder. I väntan på tårta och kaffe var det nu dags att fira vår 90-åring.

Ordförande gav en kort resumé över Torstens insatser för SPF Seniorerna Mjölkudden och för SPF Seniorernas Norrbottensdistrikt där han för förstnämnda var ordförande i 9 år och för Distriktet
var han ordförande i 6 år, delvis samtidigt. Nämnas kan att Torsten var den ordföranden som tog initiativet till att bilda vår kör Chorus Elina, idag 22 medlemmar, som fortfarande är verksam och uppskattad. Därefter överlämnades vår blombukett och en fin flaska vin till jubilaren varefter de församlade sjöng "Ja må du leva" och utbringade därefter ett fyrfaldigt leve. Delar av vår kör överraskade därefter Torsten när de sjöng sången "Drömmen om Elin" ,som är en av hans favoriter, vilken han "krävde" att kören skulle sjunga som första sång vid sin premiären efter bildandet. Vår trotjänare Inga-Britt Carlberg, som arbetade i föreningen tillsammans med Torsten, höll ett tal från det "gamla gänget" där hon uttryckte deras glädje över den gemensamma tiden de fick tillsammans. Slutligen tackade Torsten för vår uppvaktning samt gav en resumé över vad som varit. Efter vår uppvaktning var det dags, dagen till ära, för kaffe med tårta.

Slutligen informerade ordföranden om delar ur höstens program som bl.a. innehåller körsång, seniorshop, pub och barbershop.

Mötet avslutades med att ordförande tackade gästerna för att så många kunde komma och för den fina stämningen vi haft.

______________________________________________________________________
Våravslutning för SPF Mjölkudden 2019
  
Så var det dags för den årliga våravslutningen med sillunchen på restaurang Scandic. Dryga 50-talet medlemmar hade möt upp för att avnjuta goda sillsorter som avrundades med "Janssons frestelse". Måltiden avslutades med kaffe och en bakelse.
Ordförande Kent Nilsson tackade för ett stort deltagande under våren med ett varierande och underhållande programutbud. Ordföranden med styrelse önskade medlemmarna en skön sommar och på återseende i augusti då höststarten drar igång.
___________________________________________________________________
SPF SENIORERNA MJÖLKUDDENS CAFÈMÖTE MAJ 2019
SPF Mjölkudden genomförde sitt café den 15 maj på Mjölkuddsgården där ämnet för dagen var "Vård av svårt sjuk i hemmet". Kommunens socialkontor har ansvaret för att ordna fram de resurser som krävs för att tillgodose den sjukes behov som erfordras för ett så värdigt liv som möjligt. Till förfogande har socialkontoret fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut och anhörigkonsulent. Det första som sker efter kontakten med socialkontoret är att en behovsinventering görs och därefter tillhandahålls resurserna. När utredningen sker lyssnar man naturligtvis till den sjuke liksom med berörd anhörig om speciella önskemål föreligger. Det kan vara allt från mat, hygien till fysiska hjälpmedel som underlättar arbetet för både den sjuke liksom för den anhöriga. Efter informationen genomfördes en intressant frågestund varefter mötet avslutades med applåder till föredragshållarna samt kaffe med dopp.
___________________________________________________________________
April månadsmöte hos SPF Mjölkudden med Luleå/ Gammelstads manskör
  
Så var det dags för det vårliga traditionella besöket av manskören. Som vanligt ett fullsatt månadsmöte med delar av kören med typisk vårrepertoar under ledning av Lennart Johansson. Repertoaren bestod av bl.a av "Vintern rasat ut", "Den blomstertid nu kommer", "Studentsången", "Så skimrande var aldrig havet". Som avslutning på den stämningsfulla musikstunden sjöng manskören den pampiga "Fångarnas kör" ur Verdis opera "Nebukadnessar".
Vårt reseombud informerade om de två inplanerade resorna som SPF:s resegrupp i Luleå planerat till Jössgården i Sjulsmark och i augusti till Helsingfors i Finland .
För en uppskattad och stämningsfull eftermiddag tackade medlemmarna med varma applåder som kören svarade med ett extranummer. Mötet avslutades med lotteri, och med kaffe och kaka.
___________________________________________________________________
Cafémöte 12/4 2019
  

Initiativtagare till kören Corus Elina och före detta ordförande för SPF Mjölkudden var dagens gäst. Ett 70-talet medlemmar hade mött upp för att lyssna på legendaren Torsten Åhlander och SPF kören.
Corus Elina under ledning av Jonas Wasserman inledde med ett knippe välkända melodier bl.a. Strövtåg i hembygden och Drömmen om Elin.
Torsten gav därefter en exposé över Sveriges Radio 100 år. Med glada skratt och fakta berättade han om utvecklingen av SR. Medlemmarna fick också se en av de första bandspelarna och kristallmottagarna. Torsten berättade om sin resa år 1957 tillsammans med Sven Jerring nere på Gaza. Torsten var den som ansvarade för inspelningarna vid Jerrings besök.
Han berättade också om utvecklingen av Norrbottenskvarten som senare blev lokalradion. Idag görs ingen produktion av nya program i Luleå utan det produceras i Stockholm och till viss del i Sundsvall. Det innebär att redaktionen idag i Luleå minskats och lokala bevakningen blivit mindre. Torsten var med och byggde upp som chef i Luleå bl.a lokalradion och Sveriges Television och under hans ledning var de som mest var över 40 anställda.
Mötet avslutades efter glada skratt med fika och ett varmt tack med applåder till underhållarna.
___________________________________________________________________
Månadsmöte med SPF Mjölkudden 1/4 2019
  
Räddningschefen I Luleå, Patrik Bylin, besökte i mars SPF Mjölkudden. Han berättade för ett 70-talet medlemmar om sommaren 2018-års 130 skogsbränder i Norrbotten under perioden juli till mitten av augusti , Räddningstjänstens länssamverkan mellan kommunerna och den nya brandstationen på Mjölkuddsberget som skall byggas och vara klar november 2020 till en beräknad kostnad av 270 miljoner kronor. Region Norrbottens ambulansverksamhet och SOS Alarms samarbete med räddningstjänsten, genom att de har personal lokaliserade till Luleås brandstation, effektiviserar räddningsarbetet genom samordning av "styrkor" när så krävs.
Han beskrev att sedan skogsbranden i Bodträskfors år 2006 har man fått värdefulla erfarenheter i Räddningstjänsternas samarbete vid stora bränder. Han berättade också att man då får hjälp av såväl Hemvärnet och Försvarsmakten. Det har visat sig att många skogsbränder uppstår av naturen självt, genom blixtnedslag. Huvuddelen av bränder uppkommer dock av människan själv.
Räddningschefen avtackades med varma applåder och mötet avslutades med kaffe med kaka.
_______________________________________________________________________
Seniorshopen på vårligt besök den 14/3 2019
  
Så var det dags för vårens besök av Seniorshopen med mannekänguppvisning. Det var mars månads cafémöte på SPF Mjölkudden där vårens och sommarens trender visades. Som synes är kläderna luftiga, färggranna med stiliga hattar som skydd mot sommarens sol. Ett uppskattat besök som återkommer vår och höst med god kommers och nöjda medlemmar.
Som vanligt var mannekängerna medlemmar i föreningen, fyra damer och två herrar, under ledning av Zara Darehed ansvarig för Seniorshopen. Visningen avslutades med kaffestund, ordförandes tack till Zara och medlemmarnas applåder. Zara lovade återkomma inför kommande höst med nya erbjudanden.
Avslutningsvis informerade vår reseansvariga om aktuella resor.
______________________________________________________________________

Årsmöte hos SPF Seniorerna Mjölkudden
 
Årets årsmöte hos SPF Seniorerna Mjölkudden genomfördes den 25 februari med 80-talet medlemmar. Mötet inleddes med en parentation över avlidna medlemmar. I parentationen ingick ljuständning, namnuppläsning, solosång, körsång och diktläsning. Till årsmötets ordförande valdes Leif Bohman och sekreterare Marianne Norblad. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgick SPF Mjölkuddens omfattande programverksamhet under 2018 som ex.vis månadsmöten, månatliga cafémöten och vår PUB. Vidare genomfördes ett flertal studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, teaterbesök, resor såväl regionalt som utomlands och slutligen omnämndes vårt lyckade 25-års jubileum. Styrelsen gavs ansvarsfrihet av årsmötet och styrelsens förslag till budget för år 2019 godkändes.
Medlemsavgiften beslöts att höjas till 250 kr för år 2019. Styrelsen och funktionärer valdes, till ordföranden omvaldes Kent Nilsson och som ny sekreterare valdes Marianne Norblad. Till valberedning omvaldes Mona Wänman samt Staffan Bengtsson och nyval av Kjell Lindgren.
Ordförande Kent Nilsson avslutade mötet med att tacka för förtroendet och det stora deltagandet vid årsmötet som avslutades med kaffe och en smörgås.
________________________________________________________________________
Pubafton hos SPF Mjölkudden. 14/2 Torsdag 2019
         
Så var det dags för den uppskattade Puben med paret Thornèus som underhållare. Dessutom fanns det att köpa för medlemmarna goda snittar med tillhörande drycker.
Mona och Niklas med sin stora repertoar spelade och sjöng på ett medryckande sätt så att deltagarna lockades till dans. Stämningen var hög och paret avtackades för en fin underhållande kväll.
Resesamordnare Eila P meddelade att besöket på Mediahuset är klart.
Däremot är det för få anmälda till Klöverträskrevyn för att vi ska kunna hyra en buss. Sista anmälningsdag är 1 mars. Kvällen avslutades med kaffe och kaka. ___________________________________________________________________

Månadsmöte SPF Mjölkudden 28/1 2019
Ordförande Kenth Nilsson hälsade medlemmarna i den fullsatta lokalen välkomna och särskilt dagens föredragshållare, vår medlem och förutvarande kommunchef, Bernt Grahn. Därefter informerade han om programverksamheten för kommande månadsmöten, caféer, pub och studiecirklar som kommer att skickas ut till alla medlemmar innevarande vecka samt om vårt kommande årsmöte. Vår reseansvariga Eila Pettersson informerade om vårt studiebesök på Norrbottensmedia och vår ekonomiansvariga Gunnel Blomberg informerade om de nya betalningssätten vi infört, Swiss och Kort, som nu gäller då bankerna helt slutat med mynt. Trots allt är bankernas stopp för kontanthantering ett mycket stort problem för oss äldre. Många har inte möjlighet att använda den nya tekniken.
Bernt Grahns föredrag handlade om Luleå kommuns bolag. Han inledde med att berätta om bl.a. Luleå Energi (LEAB) och att dess huvudsakliga verksamhet är fjärrvärme och eldistribution. Trots mycket låga avgifter för kunderna genererar bolaget stora vinster till glädje för luleborna. När det gäller fjärrvärme har LEAB och SSAB ett samägt bolag (LUKAB) som av överskottsgasen från SSAB producerar elström och hetvatten till fjärrvärmenätet. Lulebo AB med ca. 7 500 hyreslägenheter är trots sin stora utförsäljning av delar av sitt fastighetsbestånd en dominerande fastighetsägare i Luleå.
Luleå kommun har höga miljömål för ett fossilfritt Luleå som bl.a. uppnås genom Luleå Lokaltrafik (LLT) och LUMIRE som har en väl utvecklad sophantering och återvinning av restmaterial. Vissa av LLT:s bussar drivs med biogas från kommunens avloppsverk och test med elbussar i kallt klimat pågår. Avslutningsvis informerade Grahn om Luleå Hamn AB:s stora planerade muddringsprojekt avseende farleder för handelsfartyg. Grahn avtackades med varma applåder.
Mötet avslutades med sedvanligt lotteri och kaffe.
____________________________________________________________________
Julbord och Lucia för SPF Mjölkudden 2018

Så var det dags att välkomna julen för Seniorerna på Mjölkudden med sedvanligt Julbord på Scandic restaurang. Det blev rekord för deltagande med 94 medlemmar. I programmet ingick ett besök av välsjungande Norrbottens Lucia. Först presenterade restaurangen en välfylld tallrik med kallskuret, där skinkan, sillsorter och gravlax ingick. Därefter kom Luciorna och sjöng en rad välkända Luciasånger och skapade därmed en skön julstämning. SPF Mjölkudden lämnade som vanligt en gåva till Lions cancerfond i Umeå och som tack för sången följde kraftiga applåder.
Efter besöket av Norrbottenslucia kunde medlemmarna njuta av restaurangens småvarmt där köttbullar, prinskorvar och den läckra Janssons Frestelse ingick. Julbordet avslutades med lotteri och kaffe med julgodis. För det fantastiska julbordet gavs restaurangens personal varma applåder för ett trevligt bemötande och en god Julmeny.
___________________________________________________________________
Månasdmöte den 26/11 2018
  

Körsång och Vardagsjuridik
Kören Chorus Elina inledde månadsmötet med en knippe julsånger under ledning av Jonas Wasserman. Där ingick bl.a. Betlehems stjärna, Ljuset i advent, Bereden väg för Herran. Med allsångerna, Nu tändas tusen juleljus och stilla natt avrundades julavdelningen av mötet.
Genom Swedbank och Familjens Jurist presenterade Ann-Catrin Ceder och Erika Durilä vardagsjuridik. Dels berättade Erika om det kontantlösa samhället med swiss, Säkerhetsdosa och BankID, dessutom berättade hon också om hur viktigt det är med säkerheten och att inte avslöja coderna till korten och BankID. Ann-Catrin berörde problematiken kring arvsrätt, äktenskapsförord och bodelning när ett par är sambo kontra gifta.
På mötet fanns också hörseltolk, Inger Torikka, som bidrog med att göra mötet trevligt genom att göra föreläsarna hörda för berörda medlemmar.
Ordföranden och medlemmarna avslutade mötet genom varma applåder och med att tacka för ett trevligt månadsmöte med både lotteri och fika. ___________________________________________________________________
Musikunderhållning hos SPF Seniorerna Mjölkudden 9/11 2018
      
Musikern och trubaduren "MacAllen" svarade för underhållningen vid SPF Mjölkuddens café under november månad. Ur hans breda repertoar framfördes många välkända sånger av bl.a

Stig Ohlin, Mikael Wiehe, Sven Ingvars, Elvis Presley m.fl. och publiken fick även önska sånger och sjunga tillsammans. Som extranummer önskade publiken "Love Me Tender" av Elvis varefter den uppskattade musikstunden avslutades med starka applåder.

Ordföranden informerade därefter om kommande programverksamheter och vi avslutar höstens program med vårt traditionella Julbord. Caféet avslutades med sedvanliga kaffe med dopp.
___________________________________________________________________

Månadsmöte 29/10 2018
                        

Eva Brolin Fystränare från Hermelinen
Månadsmöte med SPF Mjölkudden med Hermelinen
Eva Brolin fystränare från Hermelinen presenterade "Träning för dig som är 65 plussare" för en intresserad medlemsskara. Hon berättade, visade och lät oss testa enkla rörelseövningar som man kan göra hemma i bostaden men presenterade också Hermelinens programutbud.
Med lättgympa berättade hon att det är ett gympapass i ett lugnt tempo. Där arbetar man upp pulsen inledningsvis och därefter styrke- och balansträning utan hopp och vikter. Sedan berättade hon bl.a. om medelgympa där man arbetar upp konditionen och rörlighet i intervallsträning.
Eva lät medlemmarna resa sig vid kaffeborden och testa olika rörelser. Med inspiration från Hermelinens stora programutbud gladdes medlemmarna att ta ett första steg till deltagande i Hermelinens programutbud
Med varma applåder tackades Eva för ett inspirerande föredrag.
Mötet avrundades med kaffe och kaka samt lotteri med fina vinster
________________________________________________________________________

SPF Mjölkudden firar 25-års jubileum 2018

         
Ordförande inledde mötet med en tillbakablick över föreningen och speciellt över vad som hänt efter vårt 20-årsjubileum. Innan lunchen och efter vår bensträckare före kaffet hade vi allsång under ledning av vår trio, Tres Panchos, från Råneå som svarade för dagens underhållning. Under kaffet läste ordförande upp brevet som vår meste ordförande Torsten Åhlander skickat eftersom han inte kunde delta.
75 medlemmar deltog vid firandet som genomfördes vid ovannämnda Melderstein herrgård vilket krävde tillgång till två bussar. Våra medlemmar bjöds förutom på bussresan även på vår musikaliska underhållning för dagen och ett föredrag om Meldersteins historia under titeln "Herrgården från förr till nu". Vidare bestod vår lunch av en mycket smakfullt tillredd lax med potatis med tillbehör inkl. dryck. Jubileumslunchen var vackert upplagd på våra tallrikar som serverades på vita dukar. Dagen till ära serverades som dessert kaffe och en mycket god tårta. Medlemskostnaden för hela arrangemanget var 185 kr/person.

Mötet avslutade med att Tres Panchos underhöll oss nästan en timme med välkända melodier och sånger som i vissa fall framkallade nostalgiska minnen. Vad sägs om "Twilight Time".
Efter avtackning av personalen för en väl genomförd jubileumslunch och Tres Panchos för deras musikaliska höjdpunkter med rungande applåder påbörjades återresan till Luleå med mycket nöjda SPF-are.

______________________________________________________________________

Uteaktiviteter för SPF Mjölkudden 25/9 2017   

Grupp ur SPF Mjölkudden
Medlemsmötet för föreningen genomfördes som en stimulans "för kropp och knopp" i terrängen runt Mjölkudden. Det var ett 50-talet deltagare. Medlemmarna fick svara på frågor under en 45-minuters lång promenadrunda som avslutades med visning av "ute –gymmet" som är anpassat för äldre.
Efter promenaden med både kluriga och lätta frågor utdelades fina priser till de som hade svarat rätt och nästan rätt. Därefter genomfördes lotteridragning med många fina vinster.
Mötet avslutade med varmkorv, kaffe med kaka.