Kören

  Chorus Elina.

Chorus Elina är SPF-Mjölkuddens kör. Har uppgått i Mandakören.