Kören

 Välkommen till Chorus Elina.

Chorus Elina är SPF-Mjölkuddens kör. Vi är drygt 20 sångare, som träffas och
övar 1 gång i veckan.
Vi sjunger vid vid SPF:s sammankomster, i olika kyrkor, på äldreboende och ibland med andra körer. Vi övar i mjölkuddsgården kl 10.00 - 11.45