Leda seniorer i digital teknik

Vill du hjälpa seniorer i din förening att bli bättre i på att använda sina smartphones?

Leda seniorer i Digital teknik
Många seniorer känner utanförskap när det gäller digital teknik. SPF Seniorerna i samarbete med Studieförbundet arrangerar en digital utbildning för dig som har intresse av att lära seniorer i din förening hur en smartphone fungerar.

Utbildninge är en digital utbildning där du får lära sig att leda seniorer i digital teknik.  IT-pedagogen Gabriel Eliasson berättar om hur han på ett framgångsrikt sätt leder kurser för seniorer i smartphone. Du får tips och råd om hur du själv skulle kunna starta en kurs för att bidra till att fler seniorer i din förening blir säkrare på att använda sin smartphone. Tanken är att man efter utbildningen skll kunna vara cirkelledare för att lära andra, men du binder dig inte till någonting genom att delta.

Du som är intresserad av att dela med dig av digitala kunskaper till andra har nu chansen att göra en värdefull insats för att bidra till att minska det digitala utanförskapet hos seniorer. i din förening

Läs mer genom att klicka här där du också får information om hur du anmäler dig.