8 april - INFO

Lite KORT om SPF-INFORMATIONEN den 8 april 2019.

Detta har hänt senaste månaden:

-Till vårt Månadsmöte den 11 mars kom 140 medlemmar, när Lisbeth Eriksson
kåserade om "Stava, Stina och Florence – Kvinnor från Huseby"! Intressant.

-I ett fullsatt Missionshus den 19 mars framförde vår kör kÖrhänget ett mycket
uppskattat Evert Taube-program. Det presenterades bra av Tord Åkesson.

-På SPF-distriktets Årsstämma på S:t Sigfrids Folkhögskola den 20 mars deltog
från vår styrelse ordf. Berit Jönsson, v.ordf. Egon Ståhlros och sekr. Kenneth
Junerup. Efter förhandlingarna informerade Smålandspostens första kvinnliga
chefredaktör Kristina Bingström om tidningen och planeringen inför framtiden.
Som avslutning underhöll Bolmsö Old Star med att spela evergreens.

-När vi bjöd på kaffe, våffla, sylt och grädde kom inte mindre än 80 medlemmar
till vår föreningslokal på Hantverksgatan 20 A. Trevligt att så många kom!

Kommande händelser:

-8 april. Vi har två lag som tävlar i semifinal i SPF:s frågetävling "Hjärnkollen"
i Agunnaryd. Det är Bertil Burman, Anders Nilsson och Christina Rosén, samt
Margareta Bengtsson, Claes Lindahl och Leif Rosén. Vi önskar dem Lycka till.

-9 april. Till SPF:s Ordförandeträff i Växjö åker Egon Ståhlros.

-10 april. Till SPF:s Idé- och rekryteringsträff i Växjö åker Kenneth Junerup.

-17 april. Till SPF:s kurs om bl.a medlemsregistret åker Agneta Engström och
Thomas Mattsson.

-25 april. Till SPF:s kurs om hemsidor i Växjö åker Hans Cedergren.

-25 april. SPF i Virestad har inbjudit oss till Vårfest i Bråthults Bygdegård kl. 17.00.
Det blir landgång, dricka, kaffe, kaka och frukt, samt dans till Bengt-Ingvars orkester.
Kostnad: 200:-. Anmälan senast den 14 april till Elvy och Sölve Johansson, telefon
0476-25015 eller 070-655 53 15.

-26 april. Några av våra medlemmar åker till Balders Hage i Häradsbäck för planering av SPF:s 4-länsträff, som vårt Distrikt ska arrangera där den 14 augusti.
Du som medlem bör planera in ett besök där, för det kommer att bli ett intressant
program under hela dagen. Vi återkommer med mer information!

-16 maj. Vår hemliga resa "Ut i det blå" blev tidigt fulltecknad. Vi har börjat skriva
en reservlista. Vi åker i en dubbeldäckare, p.g.a att 70 medlemmar ska åka med.
Vi åker kl. 8.00 från Linnéskolans P, samt från busstationen. Hemma igen ca. kl. 19.30. Priset 520:- sättes in på vårt bankgiro: 5601 – 8963.

-22 maj. Natur- och kulturvandring i naturreservatet på Höö. Samling vid P-platsen
på Höö kl. 14.00. Samåkning från Stenas P kl. 13.30. Tag med egen fika.

Tillägg: Planera in vår Försommartest i Olles Loge den 10 juni. I fjol var vi 160 st.!


Välkomna hälsar styrelsen i SPF Seniorerna, Älmhult.
Berit Jönsson/ordförande

Tel. 0476-71353, 076-853 14 36