November 2018

"Växa genom möten" på SPF:s månadsmöte den 12 november 2018.


På SPF Seniorernas senaste månadsmöte i Älmhult kom 125 medlemmar.
Då berättade Kyrkoherde Marcus Lejon, Älmhult mycket intressant om sin uppväxt i Horda utanför Rydaholm, fram till sin nuvarande tjänst inom Svenska Kyrkan i Älmhult.
Han kallade sitt program "Växa genom möten", där han poängterade vikten av att samtala om livets olika händelser.
Under eftermiddagen underhöll även SPF:s kör "kÖrhänget" med att sjunga Evert Taube-låtar. Dessa presenterades på ett utmärkt sätt av Tord Åkesson.
Dagen avslutades med kaffe och lottdragning.
Från det kommande programmet kunde läsas att föreningen inbjuder till Adventskaffe den 27 november i SPF-lokalen, resa till SHL-hockeymatch i Växjö den 6 december och Julfest den 10 december i Församlingshemmet.

Text: Kenneth Junerup

Bilder: Egon Ståhlros (klicka här!)