September 2020

Medlemsträff för SPF i Hembygdspark.


När SPF i Älmhult fick ställa in ordinarie månadsmöte inomhus i september, valde man att bjuda in till en medlemsträff i Haganäs Hembygdspark. Denna träff samlade närmare 50 medlemmar, vilket var alldeles lagom med tanke på Corona-pandemins säkerhetskrav. Alla trivdes i ett fantastiskt fint sensommarväder.
När Ordf. Berit Jönsson hälsat välkommen kunde medlemmarna vara med i en 5-kamp.
I denna ingick en tipsrunda, spela boule, kasta bollar i spannar, skjuta mål i innebandy, samt kasta varpa.
Det kändes viktigt för medlemmarna att åter få träffas. Under eftermiddagen underhöll också Lars-Göran Naesström på sitt dragspel. Vid fikastunden informerade Sekr. Kenneth Junerup om vad som hänt och vad som trots allt planeras den närmaste tiden.
Det medlemmarna inbjuds till är Stavgång varje måndag kl. 9.30 i Haganäs, att spela Bowling i Osby Bowlinghall 22/9, föreningsmästerskap i Boule 23/9, samt Natur- och kulturvandring i Delary 12/10.
Den mycket uppskattade träffen avslutades med prisutdelning i 5-kampen.