Oktober 2018

Månadsmöte den 8 oktober 2018


Det senaste månadsmötet med SPF i Älmhult hade rubriken "I livets skugga". Det var Katri Hedberg, Växjö som berättade om hur det var att som liten flicka komma till Sverige strax efter andra världskriget. Hon flyttade runt och till slut blev det Växjö. Hennes make Ingemar spelade några väl valda finska låtar i ett omväxlande program.
Den kommande verksamheten i SPF är bl.a att se SHL-hockey i Växjö den 3 november. SPF:s kör kÖrhänget sjunger i Stinsens vävstuga den 6 november, några dagar innan nästa månadsmöte den 12 november då Kyrkoherde Marcus Lejon berättar om hur det är att "Växa genom möten".
På månadsmötet informerades också om att det finns personer som oftast ringer upp äldre personer och vill komma åt t.ex kortkoder och kontonummer på banken. Några vill att man slår in engångskoden till Internetbanken.
Alla fick också veta att banker eller kreditinstitut ALDRIG ringer upp och begär några koder eller kontonummer!

Text: Kenneth Junerup