Månadsmöte 11 oktober 2021

Melodikryss hos SPF i Älmhult.

När SPF-seniorerna träffades för första månadsmötet inomhus i höst kom 110 medlemmar.

Ordf. Berit Jönsson hälsade välkommen och var väldigt glad över att så många kommit till detta något normala medlemsmöte efter pandemi-utbrottet förra året. Nästan tio nya medlemmar hade mött upp, vilket också var positivt.

Dagens program bestod av ett omväxlande Melodikryss ”av och med” Thomas Mattsson.

Vid några av frågorna sjöng föreningens kör kÖrhänget, under ledning av Håkan Löfgren. Allt var mycket uppskattat.

Därefter bjöd föreningen på fika, kaffe och muffins. Behovet av att åter träffas och prata var stort.

Som avslutning blev det dragning i lotterier och sekr. Kenneth Junerup informerade om kommande program, bl.a träffar om de nya smarta telefonerna, bowling i Osby och nästa månadsmöte den 8 november, då Karl-Henrik Johansson spelar och sjunger svenska visor.

Årets Julfest kommer att anordnas den 6 december i Liatorps Medborgarhus. Föreningen skall ordna en buss till Liatorp, för att ge alla medlemmar möjlighet att vara med.

Text: Kenneth Junerup