Gustavsfors 2018

Natur- och kulturvandring

Lyckad Natur- och kulturvandring i SPF.


I strålande solsken genomförde SPF Seniorerna i Älmhult sin första Natur- och kulturvandring, som gick till Gustavsfors Kraftstation. Ett 30-tal medlemmar fick först ett informationshäfte, som sammanställts av Hans Johansson och initiativtagaren till vandringen, Kenneth Junerup.
Sedan berättade Göran Widing om kraftstationens historia. Den allra första byggdes för exakt 100 år sedan, men har sedan dess både byggts ut och lagts ned, fram till 1995.
Då köpte Widings Elektriska marken och vattenrättigheterna. Nu har vattenkraftverket en årsproduktion på närmare 1 miljon Kwh.
Göran öppnade också upp, så att gruppen kunde se hur kraftverket fungerade.
SPF-medlemmarna vandrade sedan vidare till de olika ruinerna som finns efter den forna småindustriorten. Den hade sin storhetstid under 1800-talet och här arbetade som mest över 300 personer. Nu var det Yngve Svensson som berättade om att här fanns t.ex Färgeri, Garveri, Kvarnar, Manufakturverk, Pappersbruk och Vadmalsstamp, men även en galgbacke samt en fängelsehåla under huvudbyggnaden.
Omkring 1855 planerades att dra järnvägen förbi Gustavsfors, men den fuktiga marken med kärr, åar och sjöar gjorde att den istället drogs öster om sjön Möckeln.
Under fikapausen berättade Kenneth Junerup och Sven Svensson om växt- och djurlivet kring Gustavsfors. Här finns en hel del ovanliga växter, bl.a den fridlysta Safsan (Kungsbräken) och fåglar som Forsärla, Kungsfiskare och Strömstare. Sven berättade också en historia om hur Kungsfågeln fått sitt namn, samt att han har fotograferat en utter i området.
Som avslutning gjordes en vandring utmed Helgeån och dess forsar. Här finns ett av södra Sveriges bästa sportfiskevatten.
Nästa vandring planeras till hösten, men målet är ännu inte klart. Klart är däremot att SPF-föreningen har samåkning till Enerydatrakten den 17 maj kl, 13.00, för att bl.a besöka Borox Industrier och Lille Petter Johans stuga.

 

Här finns några bilder.