Utbildning

Uppdaterades: 28 september 2015

SPF Seniorerna Västmanland har på de flesta orter samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Det betyder att hela deras program står till vårt förfogande och de hjälper till, att arrangera kurser och studiecirklar i de ämnen som medlemmarna önskar.

Distriktet har kursverksamhet och ger våra funktionärer i föreningarna olika utbildningar som underlättar deras arbete och gör det roligare att arbeta inom vår organisation.

Centralt inom distriktet har vi kurser för friskvårdsledare, datakurser och även för ordförande, sekr. och kassörer.

Vi har även kursverksamhet och konferenser inom olika grenar av pensionärspolitiken och informerar om den senaste politiska utvecklingen så att våra funktionärer inom Kommunala Pensionärsråden (KPR) och Landstingets Dialogforum Pensionärer (DFP)

Alla föreningar har olika möjligheter till utbildning för sina medlemmar både för förströelse och nytta och som är avpassade till medlemmarnas behov.
Här förekommer tex. bridgekurser, datakurser, matlagning för herrar, läs och res, släktforskning och musiklyssnarcirklar är några exempel på verksamheter

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 28 september 2015