Distriktet

Uppdaterades: 25 april 2019

SPF Seniorerna är den äldsta öppna pensionärsorganisationen och har alltid hållit strikt på sitt partipolitiska och religiösa oberoende. SPF Seniorernas ledord är INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET. SPF Västmanlands tre mål är –bidra med upplysning i samhällsfrågor – anordna utbildningar, studiedagar, kulturmöten – ge information som bidrar till välbefinnande, höjd kompetens och kvalitet.

 Historik: Förbundet bildades 1939 och har alltsedan starten hållit fast vid sin partipolitiskt och religiöst obundna profil.

Redan året innan förbundet grundades fanns ett antal pensionärsföreningar på olika håll i landet, men en samlande enhet saknades. Vid ett möte hösten 1939 bildades det som då kallades Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF. Det ansågs viktigt att redan från början fastslå att SFRF var politiskt neutralt.

Uppgift: Dåvarande stadgar fastslog också att förbundets uppgift var att "tillvarataga folkpensionärers intressen, organisera och bilda föreningar, påverka lagstiftningen för höjda folkpensioner och tryggad invalitets- och ålderdomsförsörjning.

Nam: Namnet, Sveriges Pensionärsförbund, SPF, antogs av förbundet vid kongressen 1986.

Det nuvarande namnet är ändrat till SPF Seniorerna och antogs av förbundet 2014

Storlek: Förbundet har cirka 265 000 medlemmar varav i Västmanland ca 7 700 fördelade på 15 föreningar.

Verksamhet: SPF Seniorernas ledord är Inflytande, Valfrihet, Livskvalitet. Detta ska genomsyra allt vårt arbete på riksplanet, i distriktet och i föreningarna.

Distriktet: Tre mål styr verksamhetsplanen i distriktet.

  1. Bidra med upplysning om för pensionärer viktiga samhällsfrågor.
  2. Anordna utbildningar, studiedagar och möten med kultur och information som bidrar till välbefinnande och höjd kompetens och kvalitet.
  3. Verka som påtryckningsgrupp mot myndigheter, kommuner och landsting.

SPF Seniorerna Västmanland ska inspirera, informera och utbilda medlemmar som ska verka som funktionärer i distriktets föreningar. Det kan gälla styrelseuppdrag, kommunernas pensionärsråd KPR, landstingets DialogForum Pensionärsorganisationer DFP, folkhälsa, integration, trafik, kultur, IT, hörselvård, resor, studier, m m.

SPF Seniorerna Västmanland ska samverka med närliggande distrikt och stödja föreningarna i äldrepolitiska frågor.

SPF Seniorerna Västmanland vill inspirera och stödja medlemsökning, vilket kan medföra nybildning och delning av förening.

Kontakta gärna styrelsen, kansliet eller kommittéer och grupper.

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 25 april 2019