Aktiviteter

Uppdaterades: 28 september 2015

Distriktet är indelat i fyra kretsar Distriktsstyrelsen ska eftersträva att de fyra kretsarna är representerade i gruppen. Medlemmarna i grupperna ska ha kunskap och engagemang inom sin aktivitet. En i styrelsen är ansvarig och sammankallande.

 1. Styrelsen                Distriktsstyrelsen
 2. Bergslagen            SPF Seniorerna Engelbrekt,
                                  SPF Seniorerna Liljan 
                                  SPF Seniorerna Sala 
                                  SPF Seniorerna Stortärna
 3. Västerås                 SPF Seniorerna Aros 
                                  SPF Seniorerna Rudbeckius
                                  SPF Seniorerna Tomas
                                  SPF Seniorerna Hamre
 4. Kolbäcksådalen    SPF Seniorerna Surabygden
                                  SPF Seniorerna Klubb 65 Hallstahammar
                                  SPF Seniorerna Herrevad
 5. KAK                        SPF Seniorerna Köpingshus
                                  SPF Seniorerna Köpingsorten
                                  SPF Seniorerna Aktiv
                                  SPF Seniorerna Kung Karl

Länk till regler för aktivitetsgrupperna

Distriktet kan bidra till medlemmars deltagande i aktiviteter arrangerade av Förbundet.

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 28 september 2015