DialogForum Pensionär DFP

Uppdaterades: 25 juni 2018

SPF Seniorernas föreningar är representerade i kommunernas pensionärsråd, KPR, där vi får information om kommunernas planer och där vi kan påverka deras beslut i sociala frågor och andra frågor som berör pensionärerna. SPF Seniorerna Västmanland är också representerat i Landstinget i DialogForum Pensionärsorganisationer DFP, där vi får god information och kan ge synpunkter på landstings politiska frågor som rör pensionärerna. Sven-Olov Carlsson och Leena Eklund är ordinarie ledamöter. Marianne Avelin är ersättare.

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 25 juni 2018