Innevånardialog om Nära vård

  • 17 december 2020

Region Västmanland håller på att genomföra en invånardialog om Nära vård. Dialogen ska fånga västmanlänningarnas behov, önskemål och tankar kring hur framtidens vård ska utformas.

Publicerades: 17 december 2020 Uppdaterades: 17 december 2020