Nyheter

Årstämman 3 april uppskjuten

Styrelsen för SPF Seniorerna har beslutat att skjuta upp SPF Seniorerna Västmanlands 50:e årsstämma tills nya direktiv kommer från Förbundet eller Folkhälsomyndigheten. Vidare beslöts att även skjuta upp vårens utbildningar och distriktsmästerskap. Besluten fattades enhälligt

Vårdcentraler drivs som intraprenad

Från årskiftet 2019/2020 drivs Region Västmanlands vårdcentraler som intraprenad.

Utbildning/inspirationsdag för aktivitetsansvariga/ledare – ”För kropp och knopp”

Utbildningen är öppen för alla intresserade. Föreningen avgör vilka som ska delta. Tid och plats: Tisdagen den 21 januari 2020 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Lysgränd 1 Västerås