Line Dance

Uppdaterades: 28 augusti 2020

Linedance gör uppehåll under hela hösten 2020.

Öppen linedance i samverkan med Seniorcenter
Eva Jansson         e.arndell@gmail.com
Plats: Seniorcenter, Lyktgränd 2-4

Fortsättningsgrupp  *)
Karin Thorán         070 444 7688, karinthoran@gmail.com
Plats: Seniorcenter, Lyktgränd 2-4

En samling glada deltagare från fortsättningsgruppen i Line Dance. *)

*) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tillbaka till Stående aktiviteter

Publicerades: 29 december 2019 Uppdaterades: 28 augusti 2020