Länkar

Här hittar du klickbara länkar till olika nyttiga ställen

Läs mer om Covidbevis hos E-hälsomyndigheten:
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis

Blankett om man saknar e-legitimation:
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/bestallning-av-vaccinationsbevis.pdf

Regeringens nyhet om vaccinationskrav:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/vaccinationsbevis-kan-kravas-for-tilltrade-till-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Vill du behärska det digitala (dator, surfplatta och mobil)
www.taby.seniornet.se eller ring 08-770 07 74

Vad finns det för bra hjälpmedel att använda hemma:
Rehab Nordost, ring 08-123 408 30 eller hemsida www.rehabtaby.se

Täby kommun ger stöd och hjälp till äldre:
https://www.taby.se/omsorg-och-stod