Canasta

Uppdaterades: 14 januari 2020

Christer & Inger Månsson 070 810 5310
Anna-Lena Sedvallson 070 309 9205
Det finns plats för några fler spelare

Plats:

Tillbaka till Stående aktiviteter

Publicerades: 29 december 2019 Uppdaterades: 14 januari 2020