Guldkanten

Guldkanten är en aktivitet inom SPF Tibbleseniorerna i Täby.

Starten

Aktiviteten startade i januari 2004. Initiativtagare var dåvarande ordföranden i Tibbleseniorerna, Cai Kofoed tillsammans med sin hustru Vivianne. Båda hade en negativ erfarenhet från det äldreboende där Cais mor legat. Året innan gick också Carin Mannheimers TVserie Solbacken avd E – kanske någon minnesgod läsare minns den? Tristess och brist på kontakt med omvärlden – inget hände på dagarna, ingen att prata med för de boende var temat för serien.

Detta gav makarna Kofoed idén till att starta den aktivitet som fick namnet Guldkanten. Många av oss pensionärer i föreningen kom till det första annonserade mötet på dåvarande Täby Park Hotell. Representanter för Täby kommun, HSB Omsorg och dåvarande Carema var inbjudna. Intresset var stort hos oss pensionärer att få delta i denna aktivitet.

Hur gör vi?

Många detaljer gällande vår verksamhet fick vi i styrelsen ta ställning till – bl a tystnadsplikten för oss medlemmar.

Första mötet höll vi i januari 2004 och vi var över 30 deltagare som ville ställa upp.

Vi bestämde tidigt riktlinjer för hur vi skulle arbeta. Vi var då, och är idag ett gäng glada pensionärer som deltar i denna ideella aktivitet. Vi har fortlöpande "guldkantsmöten" för medlemmarna några gånger per termin, där vi tillsammans med äldreboendet planerar vår verksamhet.

Vi utgör ett komplement till personalen och gör aldrig deras jobb! Viktigt att poängtera! Vi försöker sätta Guldkant på de boendes tillvaro, göra skillnad i deras vardag. Kommunen ville från början göra oss till volontärer men det sa vi uttryckligen nej till med bestämdhet!

Vad gör vi?

Vi är på intet sätt schemalagda – allt bygger på frivillig basis. "Kom när du kan och vill" är mottot. Vi har under åren fått många bevis på att Guldkanten gör skillnad! Vi deltar i promenader med de boende, kör rullstolar mm.

Vi har deltagit i utflykter med de äldre. Vi spelar bingo var fjortonde dag med boende. Priset för ett vunnet spel är en liten blomma att ta med upp på rummet! Vi hjälper personalen att servera vid olika evenemang.

Tanken bakom

Vår grundtanke och motto är att finnas till för andra, att få känna gemenskap med de boende, att glädja andra en stund. Det kostar så lite av vår egen tid men betyder så mycket för våra äldre och de ger så mycket tillbaka! Seriefiguren Snobben säger till sina kompisar :

- Trygghet är att vara med i gänget! - Så är det för oss i Guldkanten! Varmt välkomna att delta i vår aktivitet!

Guldkanten under pandemin

Eftersom äldreboendena har besöksförbud under pandemin, har vi gjort uppehåll i vår verksamhet. Under uppehållet håller vi kontakten med våra medlemmar i Guldkanten genom små "kontaktmail". Vi kommer att återuppta vår verksamhet med full kraft så fort vi får klartecken från äldreboendet.

Med detta extra "nyhetsbrevet" hoppas vi väcka intresse för vår verksamhet så vi får fler medlemmar inför vår "nystart" efter pandemin.

Vi söker flera nya medlemmar

I dagsläget är vi 12 stycken, men vill gärna bli fler.

Hur blir jag medlem i GULDKANTEN?

Ta kontakt med:

  • Guldkantens ordförande, Karl-David Andersson, 073-358 2316, karl-david@telia.com eller
  • Guldkantens sekreterare, Barbro Ekroth, tel 08-7327538, barbro.ekroth@gmail.com

En värmländsk tänkare säger så här:
Varenda da ä e gåve som dä går å göre nô't fint uttå! Dä ä gôtt å vete att nôn behöver en!

Denna text om GULDKANTEN skrevs av Barbro och Karl-David