Stående aktiviteter

Uppdaterades: 07 september 2020

Se även: Kalendarium
Ändringar och uppdateringar är markerade med rött.

Stående veckoschema
Måndagar 09.15 Vandringar
Tisdagar 09:30-11:30 Badminton  Ny tid
  12:30-17:00 Bridge
  10:30-12:00 Bowling
  13:30-16:30 Canasta
    Lilla museironden, varannan tisd *)
Torsdagar 10:00-12:00 Boule
  11:30-16:00 Bridge
Fredagar 09:30-11:30 Badminton  Ny tid
  09:30-11:00 Linedance, fortsättning *)
  11:00-12:00 Linedance, lägr nivå
Aktiviteter utan angiven veckodag och tid
--- --- Aktier/fonder
--- --- Bokcirkel 1 - Läsekretsen
--- --- Bokcirkel 2
--- --- Bokcirkel 3 - Elena *)
--- --- Golf

För kostnader och övrig information kontakta ledare på respektive sida eller expeditionen på telefon 08-7589105.

*) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Publicerades: 10 december 2019 Uppdaterades: 07 september 2020