Boule

Boulspel på onsdagar kl 10.00 till ca 12.00 på boulebanan bakom seniorboendet på Åkerbyvägen 1. Medtag tre bouleklot. Gratis parkering 2 timmar med p-skiva finns bredvid seniorboendet.
Kontakta Sonja Khechini första gången ni vill spela och vid övriga frågor.

Kontakt: Sonja Khechini 076 411 82 65.

Tillbaka till Stående aktiviteter