Förtroendevalda och Funktionärer

Uppdaterades: 19 maj 2020
  • Styrelsen 2020

Från vänster Nils Blomgren, Ann-Kristin Alsander, Veronica Duske (nyval), Ingalill Bylund, Inger Wallin, C-H Segerfeldt och Karin Thorán. Foto: Eva Neveling

Förtroendevalda

Styrelsen
C-H Segerfeldt Ordförande 070 652 1980 ch.segerfeldt@gmail.com
Ann-Kristin Alsander Medlemssekreterare 076 826 0717 k.alsander@hotmail.se
Nils Blomgren IT-ansvarig 073 981 4072 nils.blomgren@hotmail.se
Ingalill Bylund Distrikt 070 638 0435 ingalillbylund365@gmail.com
Veronica Duske Programgruppen 070 262 5825 vera.duske@hotmail.com
Karin Thorán Sekreterare 070 444 7688 karinthoran@gmail.com
Inger Wallin Ekonomiansvarig 070 829 6365 inger.wallin@telia.com
Revisorer
Mats Lindgren   070 820 0693 matsolindgren@telia.com
Karin Neiderud   070 459 8488 karin.neiderud@gmail.com
Mats Westerdahl Suppleant 070 928 5346 mats.westerdahl@gmail.com
Valberedning
Kurt Hofverberg Sammankallande 070 863 6778 kurthofverberg@hotmail.com
Erik Söderberg   070 610 7129 eriksoderberg49@gmail.com
Rigmor Wahlberg   070 732 9929 rigmor-wahlberg@tele2.se
Representanter i KPR
C-H Segerfeldt   070 652 1980 ch.segerfeldt@gmail.com
Monica Alkblad   070 8270146 m.alkblad@gmail.com
Majken Ploby   073 664 5250 majken.ploby@telia.com
Judy Albinsson Ersättare 070 548 4483 judy.albinsson@telia.com

 Funktionärer

Tidningen TibbleSenioren
Eva Neveling Redaktör 070 365 0450 eva.neveling@scriptura.se
Hemsidan: tibbleseniorerna.se
Anders Wallin Webbredaktör 070 413 5276 webmaster.tibbleseniorerna@gmail.com
Resor
Gunilla Rönnholm 070 216 2386 gunilla.ronnholm@telia.com
Christina Olausson 070 575 8537 christina.olausson@bredband.net
Teater
Birgitta Wittvången-Lundh 08 756 1028 birgitta.wittvangen-lundh@live.se
Guldkanten
Karl-David Andersson 073 552 1042 karl-david@telia.com
Publicerades: 18 mars 2020 Uppdaterades: 19 maj 2020