Årsmöte

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2023

 Ordförandeklubba

Härmed hälsas alla medlemmar välkomna till årsmöte i SPF Seniorerna Tibble, Täby.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 januari. 

Tid: onsdagen den 21 februari 2024, kl 13:00
Plats: Grindtorpskyrkan
Förtäring: Föreningen bjuder på kaffe och tårta och vi hoppas att många deltar.

Årsmöteshandlingarna finns senast 7 februari på denna webbsida. Den som vill ha papperskopia av handlingarna med post kan kontakta kansliet på mejl tibbleseniorerna@gmail.com eller tel 08 758 9105.

Styrelsen

Dokument från tidigare årsmöten