Kulturspaning

Besök på museer


Sedan Kulturspaningen startade hösten 2021 har det blivit flera uppskattade museibesök. Inga guider bokas utan var och en förbereder sig inför museibesöket. Besöket avslutas med gemensam lunch eller fika. Tänk på att det åter kan tas ut inträde till museerna.

Kulturspaningen är öppen för alla tibbleseniorer. Dock kan gruppen inte vara alltför stor, max 14 personer. Den som inte fått plats kan stå på väntelista. Grupperna kan variera från gång till gång. Den som har anmält sig har ansvar att höra av sig vid förhinder. Hör man inte av sig via mobil eller mejl så tolkas det som att intresset inte längre finns. Då går platsen till nästa som står i tur på väntelistan.

Anmälan och information: kontakta Veronica Duske, skurhink3@gmail.com eller 070 262 5825.

För nästa utflykt, se kalendariet