Korta vandringar

Fredagar kl. 10.00 jämna veckor

I samarbete med SPF Jarlabanke, anordnar vi fredagar kl. 10.00 jämna veckor kortare vandringar i Näsby Park, ca 4 km, start/slut vid Roslagsbanans perrong i Näsby Park. Tag gärna med stavar, vid halka broddar.

Läs mer på SPF Jarlabanke under korta vandringar

Goda parkeringsmöjligheter vid centrum.

Obligatorisk föranmälan:
Birgitta Collin 070-695 33 83, birgittacollin2014@gmail.com

Du kan också ringa:
Birgitta Danielsson 073-834 22 18
Gunvor Vretblad 073-733 02 20
Leif Sjöholm 070-350 12 03