Årsmöte

Uppdaterades: 20 mars 2020

Föreningens årsmöte hålls i mitten av februari.

Kallelse till årsmötet når alla medlemmar senast sex veckor före mötet genom annonsering på denna webbplats och i medlemstidningen TibbleSenioren.

Motioner ska ha inkommit till föreningens styrelse senast fyra veckor före mötet.

Handlingar som ska behandlas på mötet hålls tillgängliga på kansliet och på webbplatsen senast en vecka före mötet.

Handlingar från årets och tidigare års möten hittar du här:

Dokument från tidigare årsmöten

Publicerades: 20 mars 2020 Uppdaterades: 20 mars 2020