K-G har ordet

Mina vänner, På senaste månadsmötet, måndag 1 oktober, hade vi bland annat fokus på behovet av nya medarbetare i vår förening.

Det mesta kring valberedningen brukar ofta hamna i slutet i olika sammanhang. Men med tanke på hur viktigt detta är för en förenings fortlevnad vill jag flytta fram det och därför överlåter jag detta utrymme till vår duktiga valberedning.

Läs mer om valberedningens arbete här

K-G Holmgren