Bli vänmedlem!

Vänmedlem - alla som har sitt huvudmedlemskap i annan SPF- förening kan bli vänmedlem i Grindslanten.
Avgiften för vänmedlemskap i SPF Grindslanten är 50 kr/år som betalas till Grindslanten plusgiro 737210-5, vänligen ange att inbetalningen avser vänmedlemskap i Grindslanten samt namn och adress.