Studiecirklar

Uppdaterades: 27 augusti 2017

Bokcirklar

Grindslanten har två bokcirklar som träffas en gång per månad. Vi diskuterar och berättar om böcker. Ibland läser alla samma bok, ibland läser vi olika. För närvarande är dessa två cirklar fullsatta men eventuellt kan en till cirkel startas om en till cirkelledare anmäler sig.

Upplysningar lämnas av Kerstin Myrehed tfn 08-754 26 55,
0730-603927, via e-post pro.sollentuna@telia.com eller
sollentuna@pro.se eller telefon 073-442 89 08 med namn,
telefonnummer och föreningstillhörighet.

Arrangörerna bjuder på fika.
Välkommen!

OBS! Vi reserverar oss för ändringar som kan inträffa efter att
tidningen tryckts. Aktuell information hittar du alltid på vår
hemsida. www.spfgrindslanten.se

Välkommen på bridge

Välkommen till några timmars stimulerande bridgespel i Rotebro Bridgesällskap! Vi spelar trivsel- och tävlingsbridge måndagar och onsdagar under höst- och vårsäsongen. Plats: Kvartersgården på Platåvägen 20, Sollentuna.

För mer information, ring Tiiu Uddegård, tel. 08-96 46 26 eller 070-446 13 85

Publicerades: 21 januari 2017 Uppdaterades: 27 augusti 2017