Vår förenings historia

Uppdaterades: 25 januari 2017

SPF Seniorerna Grindslanten Sollentuna, som är vårt långa namn, startades 1984 som en avknoppning från SPF Tunasol. Eftersom Sollentuna kommun är utdraget norr-söder och Tunasol hade sin hemvist i södra Sollentuna så blev den norra halvan av Sollentuna Grindslantens hemvist.

Det första månadsmötet hölls måndag den 21 maj och då beslutades att föreningens namn skulle vara Grindslanten. Ända sedan dess har motivet från tavlan Grindslanten funnits med.

Tavlan målades av August Malmström år 1885. Motivet är ett antal barn som slåss om en tillkastad grindslant. Man har tidigare trott att huset i bakgrunden är det nerbrunna Rotebro gästgiveri där Malmsten bodde ett tag. Men så är inte fallet. Huset är troligen en minnesbild från hans barndom i Östergötland.

Under de första åren var medlemsantalet tämligen lågt men idoga krafter fick föreningen att stadigt växa. Vid utgången av 1993 hade föreningen 302 medlemmar.

Föreningen höll inledningsvis till i Sollentunagården men tvingades flytta till Församlingshuset i Sollentuna Centrum. Verksamheten drabbades inte negativt av det men flytten till Star hotel något år senare var inte populärt hos medlemmarna. Hösten 1993 lyckades föreningen flytta tillbaka till Församlingshuset och där finns föreningen fortfarande kvar med våra medlems- och månadsmöten.

Publicerades: 25 januari 2017 Uppdaterades: 25 januari 2017