Boendefrågor

Boendet för oss äldre är av vital betydelse. Då vi kommer upp i åren förändras mycket och beroende på olika orsaker kan vi äldre tvingas att byta vårt boende både då vi vill det och ibland också då vi kanske inte vill det.

Alla de skäl som kommer upp måste kunna matchas så att ett förändrat boende är möjligt. Här krävs det verkligen krafttag. Boendet är en utmaning inte bara för oss äldre utan tyvärr även för yngre. Som alla vet finns det totalt sett för få bostäder och för många äldre som har ett boende är det inte alltid anpassat för den som bor där. Hiss, trappor, dusch, belysning, mm kan behöva anpassas.

Så några av de frågeställningar som vi arbetar med är:

  • Bevaka att det finns tillräckligt med tillgängliga bostäder av olika slag i kommunen.
  • Bevaka att det finns det tillräckligt med platser i särskilda boenden.
  • Hur är kvaliteten i befintliga särskilda boenden, inkl. korttidsboenden?

Läs mer

Sollentunas första trygghetsboende