Medlemsbladet Grindslanten

Medlemsbladet är en viktig informationskälla i vår förening om interna och externa händelser. Den är också en viktig del i känslan att vara med i vår förening.

Vi arbetar kontinuerligt med att ”hålla liv” i medlemstidningen och finansierar den med de inkomster vi får genom våra annonsörer.

Medlemstidningen kommer ut fyra gånger per år, men det sker en del däremellan också, så det viktigt att hålla ett öga på vår hemsida. Och med e-post skickar vi ut informationer så fort de dyker upp. Du har väl meddelat din e-postadress till spfgrindslanten@gmail.com

Ansvarige utgivare för medlemsbladet är Uno Berglund.

2021

Grindslanten nr 1

Grindslanten nr 2

Grindslanten nr 3/4

2020

Grindslanten nr 1

Grindslanten nr 2

Grindslanten nr 3/4

2019

Grindslanten nr 1

Grindslanten nr 2

Grindslanten nr 3

Grindslanten nr 4

2018

Grindslanten nr 1

Grindslanten nr 2

Grindslanten nr 3

Grindslanten nr 4

2017

Grindslanten nr 1 (pdf)

Grindslanten nr 2 (pdf)

Grindslanten nr 3 (pdf)

Grindslanten nr 4 (pdf)

Grindslanten nr 5 (pdf)