Information om medlemsavgiften

Vad får jag som medlem i SPF Seniorerna Grindslanten Sollentuna för min medlemsavgift?

Så här fördelas din medlemsavgift på 300:- (2021) & detta används den till:

Förbundet SPF Seniorerna får 160 kr, som används till:

- Förbundskansliet
- Att driva intressepolitik på riksplanet
- Utgivning av medlemstidningen Senioren med 9 nummer per år á 49:-
- Att ge möjlighet att teckna grupp-liv & olycksfallsförsäkring
- Drift av stödsystem för hela organisationen
- Rabatterat juriststöd vid framtagning av familjejuridiska dokument
- Framförhandling av medlemsrabatter från olika företag

Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna får 50 kr, som används till:
- Distriktskansliet
- Ansvaret för arbetet som rör Folkhälsa, Pensionärsråd, Press- och media,
  Rekrytering- och eller marknad, Syn- och hörsel-problem, Trafik,
  Utbildning & Webb i distriktet

Föreningen Grindslanten får 90 kr, som används till:
- Att arrangerar aktiviteter för medlemmarna såsom underhållning, vandringar,
  utflykter, resor mm
- Att driva kommunal intressepolitik
- Månadsmöten
- Utgivning av medlemstidningen Grindslanten med ca 4 nummer per år