Besök på Nyköpings Tingsrätt den 9 oktober 2021

SPF Stigtomta-Vrenabygden besökte Nyköpings tingsrätt.

 

Ett 20-tal medlemmar deltog i ett studiebesök på Nyköpings tingsrätt fredagen den 9 oktober. Vi blev hjärtligt mottagna av rådman Petra Bengtsson och tingsnotarie Lovisa Levin. Efter ett gott fika med smörgås och kaffe fick vi en intressant genomgång av hur man jobbar på en tingsrätt och hur en tingsrättsförhandling går till. Nyköpings tingsrätt har 37 anställda och består bla av rådmän, tingsfiskaler, notarier samt säkerhetsvakter. Lagmannen Magnus Widebäck är tingsrättens chef sedan många år tillbaka. Avslutningsvis berättade rådmannen Petra berättade en liten anekdot från en tingsrättsförhandling. Det hade påträffats ett dyrbart golfset i en bil som tillhörde en uteliggare. Uteliggaren ombads i rätten att förklara om det var hens golfset ,vilket hen försäkrade. ”Spelar du golf nu på vintern också? ”, frågade åklagaren.” Visst gör jag det, jag har orangemarkerade golfbollar då”.  ”Vilket handikapp har du ?” frågade domaren.  Inget, jag är fullt frisk, svarade den åtalade.

Text: Ann-Kristin Grundström Jansson