Besök på Stafsjö Bruk

Ett 20–tal medlemmar  besökte  Stafsjö Bruksmuseum den 14 oktober 2020.

Monika och Kerstin från Stafsjö Bruksmuseums styrelse guidade oss runt. I själva bruksmuseet som tidigare var brukets kraftstation finns en modell av Stafsjö Bruk med närmaste omgivningar från år 1914. Stafsjö Bruk grundas år 1666. De tvåhundra första åren var det krigsmateriel som framställdes, bland annat kanoner.  Idag tillverkas skjutspjällsventiler för pappers- och cellulosaindustrin. År 1719 brände ryssarna ner det mesta  av Stavsjö. Av förklarliga skäl finns det inte mycket material sparat från  1600-talet till mitten av 1800-talet. Nu försöker Stafsjö Bruksmuseum återskapa det som en gång var.

Vi besökte också ”Labbit” från 1700-talet ,där masugnsarbetarna som inte fick gå hem, stannade och vilade sig. Besöket som uppskattades mycket av deltagarna, avslutades med  lunch på Stavsjö Krog och Kafé.

Text: Ann-Kristin Grundström Jansson