Programkommitté

Deltagare i programkommittén

Kerstin Johansson (sammankallande), Tommy Jansson och Ann-Kristin Grundström Jansson