Informationsmöte den 4 oktober 2021 i Stigtomtagården

Styrelse bjöd måndagen den 4 oktober 2021 in samtliga funktionärer för information och dialog om föreningens framtida verksamhet.

 

Många funktionärer var på plats i Stigtomtagården och nästan hela styrelsen.

Ordförande Kjell Elonius öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Styrelsen presenterade höstens planerade aktiviteter och lite om "Nya Hemsidan". En lite mer fördjupad presentation av hemsidan kommer på månadsmötet i november. Funktionärerna redogjorde för sina respektive områden. Vissa frågor diskuterades som tex anmälan till månadsmöten eller inte. Det kan vara svårt för köksansvariga att planera och köpa in när man inte vet hur många medlemmar som kommer på månadsmötet. En annan fråga som kom upp var att ställa in månadsmötet i augusti och istället ha ett möte i maj. Vilka frågor som kommer upp på KPR och RPR- möten samt vilka lotterivinster vi vill ha var andra frågor som diskuterades. Samtalen vid kaffeborden var stundtals livliga och alla upplevde nog mötet som givande.

Det var kanelbullens dag och det passade bra med kaffe, kanelbullar och tårta som avslutning.

Text och foto: Ann-Kristin Grundström Jansson