Styrelsen hösten 2022 och våren 2023

Styrelsen består av sju valda ledamöter med uppgifter som fördelats enligt nedan.

Kjell Elonius  Ordförande

Leder och fördelar arbetet, har kontakt med distriktet, kyrkan osv. Sammankallande i aktivitetskommittén

tel: 072-702 72 73

kjell@elonius.se 

 

Torsten Johansson  Vice ordförande

Bistår ordförande, ingår i aktivitetskommittén

tel:  073-398 42 77

kerstinototte@gmail.com

 

Christina Andersson  Kassör

Sköter föreningens ekonomi, medlemsregistret; ansvarig för utskick av program, årsredovisning, ekonomiska rapporter m.m.

tel:  070-37 888 65

christinaraby43@yahoo.se 

 

Ann-Kristin Grundström Jansson  Sekreterare och ansvarig för hemsidan

Ansvarar för protokoll, annonser , arkiverar, ingår  i programkommittén

tel: 070-35 75 172

ak.grundstrom@gmail.com 

 

Sune Samuelsson Ledamot

Trafiksäkerhets- och studieansvarig, ansvarar för 100 ord i SN

tel:  070-577 66 59

sune.samuelsson@telia.com 

 

Berit Samuelsson  Ledamot

Ansvarar för lokalfrågor i Vrena, ansvarar för 100 ord i SN

tel:  072-573 13 42

beritsamuelsson9@gmail.com

 

Sven Aldenius  Ledamot

Ansvarar för lokalfrågor i Stigtomta

tel:  070-37 28 176

sven.aldenius@gmail.com  

 

Du kan även nå styrelsen via denna mailadress:

spfstigtomtavrena@gmail.com