Aktivitetskommitte

Deltagare i aktivitetskommittén

Kjell Elonius (sammankallande), Marianne Andersson och Torsten Johansson