Boulespelet återgår till den vanlig tiden

Boulspelet på Stigtomtas boulebanor återgår till torsdagar kl 10-12 from den 17 augusti 2023.
Välkomna!